Olgu Sunumu
 
BİLATERAL EKSTRATESTİKULER VARİKOSELLE VE SOL İNTRATESTİKULER VARİKOSELLE BİRLİKTE BİLATERAL MİKROLİTİAZİS VARLIĞI
İBRAHİM HALİL ALTAŞ 1 sema YILDIZ 1 süleyman hilmi KONAR 1 H.tulay DOĞANTÜRK 1 mehmet GÜNDOĞAN 1 mehmet GÜNDOĞAN 1

1- RADYOLOJİ AD
2- Radyoloji AD
3- Radyoloji AD
4- Radyoloji AD
5- Radyoloji AD
 
  Giriş ve Amaç    Olgu    Tartışma ve Sonuç 

Yirmialtı yaşında erkek hasta daha önce sol varikosel nedeniyle operasyon geçirmiştir. sol hemiskrotumda ağrı şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hikayesinde özellik saptanmadı. Fiziksel muayenede her iki testis intraskrotal yerleşimli olup solda ikinci derecede varikosel belirlendi. Kan tetkikleri ve akciğer radyogramı normaldi. Skrotal US ve RDUS incelemeleri hasta sırtüstü pozisyonda yatarken istirahatte ve Valsalva manevrası sırasında değerlendirildi. Gri skala US incelemesinde her iki testis yaklaşık eşit ve normal boyutlarda ölçüldü. Sol testis komşuluğunda en geniş yerinde 3.1 mm ölçülen, pleksus pampiniformis venlerine ait hipoekoik tübüler yapılar kaydedildi. Ayrıca sol testis parankimi içerisinde özellikle mediastinum testisten perifere doğru uzanan, en geniş yerinde 2.1 mm çapında ölçülen, hipoekoik tübüler yapılar saptandı. RDUS incelemesinde, sol testis komşuluğundaki genişlemiş venlerle birlikte mediastinum testisteki hipoekoik tübüler yapılar içerisinde Valsalva manevrası sırasında belirginleşen ve tersine dönen venöz akım örnekleri izlendi. Valsalva manevrası sonlandıktan hemen sonra bu belirginleşen venöz akım örneklerinin tekrar aksi yöne dönerek hızının azaldığı saptandı.

Bulgular:

Skrotal US ve RDUS incelemeleri hasta sırtüstü yatarken istirahatte ve Valsalva manevrası ile değerlendirilmiştir. Gri skala US incelemesinde, solda daha belirgin olmak üzere her iki testis boyutları hafif artmıştır. En geniş yerinde sağ testis komşuluğunda 2.2 mm, sol testis komşuluğunda 3.1 mm çapında olmak üzere genişlemiş pampiniformi pleksus venlerine ait hipoekoik tübüler yapılar gözlendi. Ayrıca sol testis parankiminde mediastinum testis bölgesinde perifere uzanan en geniş yerinde 2.1 mm olarak ölçülen, RDUS incelemesinde, sol testis komşuluğundaki genişlemiş pampiniform pleksus venleri ile birlikte sol testis parankimi içerisindeki hipoekoik tübüler yapılarda Valsalva manevrası sırasında belirginleşen ve tersine dönen venöz akım örnekleri izlendi. ayrıca bilateral intratestiküler mm boyutta çok sayıda hiperekojen fokuslar izlendi.(mikrolitiazis)

resim 1

 

resim2

resim 3

 

resim 4

 bizim vakamız ( resim 1)

bizim vakamız (resim 2)

bizim vakamız (resim 3)

bizim vakamız (resim 4)

bizim vakamız (resim 5)

bizim vakamız (resim 6)

 

bizim vakamız (resim 7)