Bilimsel Araştırma
 
CANLI RENAL DONÖRLERİN OPERASYON ÖNCESİ GÖRÜNTÜLENMESİNDE MDBT ANJİOGRAFİNİN ETKİNLİĞİ
İLKNUR MUMYAPAN 1 BENGİ GÜRSES 1 DENİZ ÇEBİ OLGUN 1 GÜNDÜZ ÖĞÜT 1

1- CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD
 
  Giriş    Gereç ve Yöntem    Bulgular    Tartışma    Kaynaklar 

Ocak 2007-Haziran 2008 tarihleri arasında 36 canlı renal donör, nefrektomi öncesinde MDBT anjiografi ile değerlendirildi. Tüm BT incelemeleri 16-kanallı MDBT cihazı (Siemens, Cardiac Sensation, Germany) ile gerçekleştirildi. Bir olguda fibromüsküler displazi saptandığı için bu olgu transplantasyon programından çıkarıldı. 35 donörün MDBT bulguları, cerrahi bulgularla karşılaştırıldı