Eğitimsel Çalışma
 
HEPATİK HİDATİK KİST: SONOGRAFİK EVRELEMEDE İP UÇLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
ARTÜR SALMASLIOĞLU 1 ADEM UÇAR 1 KORAY GÜVEN 1 BARIŞ BAKIR 1 ARZU POYANLI 1 GÜLDEN ACUNAŞ 1 BÜLENT ACUNAŞ 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD
 
  Öğrenim Hedefleri    Genel Bilgiler    Bulgular    Sonuçlar 

 

Kist hidatik dünya üzerinde, Türkiye’nin de dahil olduğu bazı bölgelerde endemik olarak izlenen, endemik olmadığı yerlerde ise insidensinde artış saptanan paraziter bir hastalıktır. Karaciğer en sık olarak etkilenen organdır [1].Tedavide seçiminde en önemli faktörlerden biri hastalığın hangi evrede olduğuna karar verilmesidir. Bu posterde amacımız karaciğer kist hidatiğinin evrelemesi için kullanılan Gharbi sınıflamasında dikkat edilmesi gereken noktaları olgu örnekleri ile birlikte sunmak ve yanlış evrelemeye yol açabilecek görüntüleme bulgularını tartışmaktır. Ayrıca yakın zamanda kullanıma giren Dünya Sağlık Örgütü’ne (World Health Organization – WHO) ait kist hidatik sınıflaması da gözden geçirilecektir. Her evre için seçilebilecek tedavi alternatifleri değerlendirilecektir.